Jean-Patrick Manchette :

Mogelijke namen: Jean-Patrick Manchette

 

Jean-Patrick Manchette in mijn collectie :

Losstaand Tardi Kleine West Coast blues