Albert Desprechins :

Mogelijke namen: Albert Desprechins

 

Albert Desprechins in mijn collectie :

Baard en Kale Oscar en zijn geheimen (Scenario)
De Mini-mensjes De uittocht (Scenario)
De Mini-mensjes Alarm in Ellendam
Okay albums De mini-mensjes - Alarm in Ellendam (Scenario)